Hulplijn 010

Groepsproject CMD – UI designer / user researcher
Gemeente Rotterdam heeft ons de uitdaging gegeven om de digitale wereld van de gemeente toegankelijker te maken voor mensen met beperkingen. Het komt namelijk nog vaak voor dat mensen met een beperking problemen hebben met het aanvragen van toeslagen op Extraatje010. De doelgroep die wij hebben gekozen zijn visueel beperkten met minder dan vijf procent zicht. Hier hebben we een semester de tijd voor gehad en die hebben we onderverdeeld in vier fases.


“Hoe kunnen wij de informatie die op Extraatje010 beschikbaar is, toegankelijk maken voor mensen met een visuele beperking?”

Discover

 

Doelgroep – De doelgroep die we hebben gekozen zijn visueel beperkten met minder dan vijf procent zicht. We hebben hiervoor gekozen omdat veel websites niet toegankelijk zijn en wij mensen er bewust van willen maken dat mensen met een beperking in het ontwerpproces zelf moeten worden betrokken.

 

Huidige situatie – De samenleving is gebouwd voor mensen zonder beperking. Vervolgens als een product is gemaakt worden er pas acties ondernomen om het toegankelijk te maken. Het proces voor mensen met een beperking is tijdrovend om de structuur en informatie van een website te begrijpen.

 

Gewenste situatie – Wij willen dat onze doelgroep Hulplijn010 inschakelt om zelfstandig toeslagen aan te vragen en informatie hierover te vinden. Onze doelgroep hoeft zich geen zorgen meer te maken of een website voor hen wel toegankelijk is, omdat ze het kunnen gebruiken zonder hulp in te schakelen van hun omgeving. Hulplijn010 biedt hulp aan alle mensen uit de omgeving Rotterdam en kan ook gebruikt worden door mensen met andere beperkingen. 

 


Deskresearch – We hebben onderzoek naar de gemeente Rotterdam, Extraatje010, doelgroep en organisaties gedaan om achtergrond informatie te krijgen. Ook hebben we een laddering interview met Claudia gedaan. Zij is zelf visueel beperkt en zit op de Hogeschool Rotterdam. Gedurende het project was zij onze respondent.

 

Onderzoek poster – Om onze inzichten uit de onderzoeken te delen met de opdrachtgever en medestudenten hebben we een onderzoek poster gemaakt. Daarin staan de belangrijkste inzichten, doelgroep en de onderzoeksvraag. De opdrachtgever gaf aan dat we ons teveel op de doelgroep hadden gericht en meer moesten gaan richten op Extraatje010.

Define

 

Interview Visio – Om ons meer te verdiepen in onze doelgroep hebben we contact opgenomen met het instituut Visio die mensen met een visuele beperkingen helpt en voorlichtingen geeft. Wij zijn uitgenodigd op hun kantoor waar wij een interview hebben gehouden.

 

Belevingsactiviteit – Om ons in te leven in de doelgroep heeft Visio ons verschillende soorten brillen gegeven. Elke bril had een andere oog aandoening. Zo hebben we ons een klein beetje in kunnen leven door de brillen heen te kijken. Voor ons was het een opluchting om de bril weer af te doen maar het gaf ons ook het besef dat het lastig is om te functioneren.

Affinity diagram – We hebben al onze inzichten gebundeld in een affinity diagram om overzicht te creëren. Die hebben we vervolgens in verschillende categorieën ingedeeld. Het was goed om dit gezamenlijk met het team te doen, na een tijd onderzoeken raak je de rode draad kwijt. Nu konden we ons allemaal weer bewust zijn welke inzichten we hebben en wat we verder met die informatie konden gaan doen. We hebben onze ontwerpvraag herschreven aan de hand hiervan om het nog specifieker te maken.

Creatieve sessie – Om tot een concept te komen zijn we een creatieve sessie gaan doen om veel verschillende ideeën te generen. Er is een timer van 10 minuten ingesteld om met zoveel mogelijk dingen te komen. Die hebben we gezamenlijk besproken en vervolgens sterren gegeven. Het concept met de meeste sterren zijn we verder gaan uitwerken en dat was de hulplijn. 

 

Design 

 

Prototype party – We hebben onze eerste prototype getest bij medestudenten en docenten om feedback te krijgen. Deze hebben we in Voiceflow gemaakt. De mensen waren erg positief over ons prototype omdat het werkend was. We kregen voornamelijk feedforward over de afspeelfuncties die we in de toekomst kunnen toevoegen zoals de snelheid van de stem.

Design crit – Er zijn twee ervaren afgestudeerde designers langs gekomen om kritische feedback te geven en ons concept te beoordelen. Hier is uitgekomen dat we het product verder moeten uitwerken en veel moeten blijven testen.

Flowchart – Ieder teamlid heeft een onderdeel van Extraatje010 uitgewerkt. Zo heb ik de Energiebox uitgewerkt in een flowchart. Deze informatie word allemaal in ons prototype gezet om het product te laten werken en het mogelijk is om de chatbot verschillende vragen te stellen.

Deliver

Testen – Gedurende elke fase hebben we onze respondent ons concept laten testen op de bruikbaarheid. Zij gaf aan dat ze het product niet zelf zou gaan gebruiken maar dat het wel handig is voor slechtziende ouderen die minder ervaren zijn met het internet. Ook voelde zij zich ongemakkelijk als ze dit product in het openbaar zou moeten gebruiken. Vandaar dat ze het liever thuis wilt gebruiken.

Expositie – Er is een expositie gehouden zodat elk team hun concept kon presenteren aan gasten, familie en opdrachtgevers. Wij hadden een stand opgebouwd met verschillende posters, een laptop om een test uit te voeren met een bril die weinig tot geen zicht had. Verder hadden we in een apart lokaal de mogelijkheid om het product te testen. Iedereen was erg enthousiast over ons concept.

Interview – Justus en ik hebben een interview gehouden met een expert op het gebied van audio technologie om meer informatie te krijgen over verschillende mogelijkheden. Hier is uit gekomen dat we het product simpel moeten houden en dat we een video moeten maken met hoe het product in de toekomst zou moeten werken. Deze video hebben we gemaakt en gaf mensen een nog betere indruk van wat ons product zou moeten kunnen. 

Conclusie

 
Wat heb ik geleerd?
Ik heb geleerd om een semester lang aan een project te zitten want normaal deden we dat in een kwartaal. Wel vond ik het lastig omdat we geen duidelijke deadlines hadden. Ik nam de touwtjes in handen nam door de leiding te nemen samen met Lauren door middel van iedereen op de hoogte houden en een planning te maken. Dus het daagde mij uit om een team te sturen terwijl ik niet van mijzelf had verwacht dat ik die leiderschap in mij had.