Cybersocial Design van Creating 010

Individueel project – user researcher & visual designer

Het kenniscentrum heeft aangegeven dat ze naar een nieuw voedselstelsel willen gaan. De voedselketen van nu is schadelijk voor onze planeet daarom wil ik een oplossing voor een korte voedselketen bedenken. Dit heb ik gedaan door een lokale bus te bedenken die van de boer direct van het land naar de klant gaat. Door allemaal lokaal voedsel te gaan eten verhelpen veel problemen waaronder de c02 uitstoot. 

 

“Hoe kun je lokaal en duurzaam geproduceerde voeding toegankelijk maken voor iedereen?”

Onderzoek

 

Doelgroep – De doelgroep die ik heb gekozen zijn die in achterstandswijken wonen. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik destijds zelf in een achterstandswijk woonde en ik een aantal mensen ken die daar wel geïnteresseerd in zijn om mee te werken. Ook heb mensen in zulke buurten minder geld te besteden voor vers eten dus daar wil ik verandering in brengen.

 

Huidige situatie – We hebben momenteel met een lange voedselketen te maken. Het voedsel dat op jou bord beland heeft gemiddeld een reis van 30.000 kilometer achter de rug. Vandaar dat de producten ook bewerkt zijn omdat het anders niet zo lang goed blijft. Hierdoor is de co2 uitstoot ook enorm groot. Mensen die hoogopgeleid zijn en een boven gemiddeld inkomen hebben, komen alleen in aanmerking voor lokaal en duurzaam voedsel omdat er een prijzig kaartje aanhangt. Ook wil de boer meer geld verdienen want nu gaat het meeste van het geld naar tussenpersonen. Veel mensen weten de lokale boer nog niet te vinden.

 

Gewenste situatie – Wat ik wil bereiken is dat het lokale en duurzame voedsel naar achterstandswijken wordt gebracht rechtstreeks van de producent. Hierdoor is het eten veel verser, goedkoper en heeft het een kleinere kans om onderweg besmet te raken waardoor er minder voedselverspilling is. De doelgroep heeft een te klein budget om lokaal eten te halen, hoewel ze het wel willen alleen ze hebben het druk met familie en werk. Waardoor een ritje naar de supermarkt beter uitkomt. Daarom wil ik dat het voedsel naar hen toe wordt gebracht met een duurzame bus die op biobrandstof rijdt van de voedselresten uit de lange ketens.

Deskresearch – Ik heb deskresearch gedaan naar lokaal voedsel en de voedselketens. Dit heb ik gedaan om erachter te komen wat voor gevolgen de ketens hebben en om te kijken wat voor voordelen lokaal en duurzaam voedsel heeft. Met plaatselijk geproduceerd eten verklein je je ecologische voetafdruk en vergoot je de lokale economie. Bij het verbouwen van massaproductie aan eten gaan er veel grondstoffen, natuur en energie verloren waardoor je de aarde uitput.

 

Statement cards – Na mijn deskresearch heb ik van alle resultaten een statement card gemaakt om alle belangrijke inzichten op een rijtje te hebben. Die kunnen mij vervolgens helpen bij het maken van belangrijke ontwerpbeslissingen.

Define

Interviews – Om mij meer in de doelgroep te verdiepen heb ik interviews met hen gehouden. Dit heb ik gedaan om erachter te komen of zij al iets van een lokale producent afweten, of zij zelf lokaal eten en hoe ze zijn. Ik heb om te beginnen een aantal vragen bedacht om aan mijn vier testpersonen te stellen. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat zij een product willen dat niet duur is, dat in de buurt is en dat ze zelf geen actie daaraan hoeven te ondernemen.

 

Persona – Om een beeld te schetsen van de doelgroep maak ik een persona aan de hand van interviews en een photo journal. Overeenkomende kenmerken daaruit heb ik genoteerd en dit geeft een weerspiegeling van mensen in achterstandswijken.

 

Ideevorming

Brainstormsessie – Ik heb dit samen met de doelgroep gedaan en heb het probleem bij hen gelegd. Door ze te vragen hoe zij dit probleem zouden oplossen en te laten nadenken. Dit gaf leuke bijdrage aan ideeën zoals een lokale bus of een pakket in de supermarkt.

 

Design principles – Welke merkwaarden of design principles wil ik dat mijn product gaat bevatten en uitstralen? Dat heb ik bedacht om bij verdere ontwerp stappen gemakkelijk kan kijken of het aansluit bij het product en doelgroep.

 

Wireframe – Vanwege tijdgebrek heb ik alleen de homepagina uitgewerkt om een weergave te kunnen laten zien hoe het eruit gaat zien. Ik heb gekozen om alleen groente, fruit en maaltijdpakketten te verkopen. Hier kreeg ik positieve feedback op van de doelgroep omdat er steeds meer aandacht is voor vegetariërs, veganisten of mensen met een lactose/gluten allergie. 

Conclusie

 
Wat heb ik geleerd?
Ik heb geleerd om voor het eerst een individueel project te doen. Dit beviel mij erg goed omdat ik alles op mijn eigen tempo kon doen en niet afhankelijk ben van anderen. Ook heb ik geleerd om naar de doelgroep te luisteren door niet mijn eigen idee uit te werken maar echt iets dat zij graag willen zien.